جایی که روح خداوند است،  آنجا  آزادیست

دوم قرنتیان ۳ آیه ۱۷

ما کی هستیم؟

ما سایروس  و ریکه  سراجان  هستیم، بنیانگذاران  کلیسای آرامش در مسیح.  آرامش در مسیح یک کلیسا برای عزیزان فارسی زبان است. خدا ما را به تأسیس یک کلیسا برای افرادی که می خواهند در حقیقت خداوند  و در صلح مسیح زندگی کنند دعوت کرده است. اشتیاق ما این است که پادشاهی خدا را در زندگی مردم ببینیم و جایی باشیم که  آسمان و زمین به هم وصل می شوند.

شهادت ایمانی سایروس

سایروس  در یک خانوادهٔ  مسلمان مذهبی بزرگ شد که شریعت اسلام  بسیار مهم بود. او در کودکی گرسنه  و تشنه حقیقت بود تا در مورد خداوند بیشتر بداند. او سالها در کشورهای مختلف زندگی کرد و با ادیان دیگر مواجه شد. او  خدا را دوست می داشت  و می خواست که  با خدا رابطه ای عمیق و عاشقانه داشته باشد،او خداوند را در حقیقت و راستی  جستجو می کرد.

یک شب گریه کنان  از خداوند خواست تا حقیقت را به او نشان دهد. در آن شب او با خدا ملاقات کرد. به شیوه ای ماورای طبیعت، خداوند  به سایروس نشان داد  که عیسی پسر خدا و تنها حقیقت است. حضور خداوند زندگی او را تغییر داد، از تاریکی آزاد کرد و به او زندگی جدیدی داد. او در شناختِ  کتاب مقدس رشد کرد وملاقات و مکاشفات بیشتری با خداوند داشت از آن لحظه به بعد آتش خدمت  به قلب او آمد. خداوند زندگی سایروس  را با یک همسر و سه فرزند دوست داشتنی طراحی کرد. از طریق رویاها و مکاشفات  بسیار خداوند ما را به رافائل امرسفورت هدایت کرد . خدا به ما آزادی داد  تا در دانش و ایمان روحانی رشد کنیم. این یک نعمت و افتخار است که ریچارد و جانی کلامپ، بنیانگذاران  کلیسای رافائل اَمرسفورت پدر و مادر معنوی ما هستند و ما را به عنوان بنیانگذاران و کشیشان آرامش در مسیح  که به معنی صلح در مسیح است، برکت داده و تدهین کرده اند. ما بخشی از بدن مسیح هستیم که متعلق به کلیسای Foursquare است. و تحت حمایت روحانی کلیسای   رافائل امرسفورت نیز هستیم. این قلب ماست  که برای عزیزان فارسی زبان و ملتهای دیگر میتپد تا به حقیقت خداوند در مسیح عیسی برسند.

از طریق لینک زیر می توانید بیشتر در مورد شهادت ما و آنچه که  خدا در زندگی ما انجام داده است بشنوید.

سایروس و ریکه سراجان